ผู้บริหาร

นางธนพรรณ แก้วจันดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานทั่วไป
การดำเนินงานธุรการ
การพัฒนาระบบ
การประสานงาน
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการอาคารสถานที่
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
การรับนักเรียน
การอำนวยการประสานงานการจัดการศึกษา
การส่งเสริมกิจการนักเรียน
การประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2013
ปรับปรุง 03/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 95461
Page Views 140549
ลิ้งค์น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ส.ค. 58 ถึง 16 ก.ค. 58 กิจกรรมเข้าแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ งานสัปดาห์หนังสือ และการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 "อ่านสร้างอาชีพ" ระหว่างวันที่ 8 - 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ ถนนชยางกูร อำเภ
กิจกรรมเข้าแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ
งานสัปดาห์หนังสือ และการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 "อ่านสร้างอาชีพ" 
ระหว่างวันที่ 8 - 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

26 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ค. 58 แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

ระดับประถมศึกษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ

ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

ปีการศึกษา   2558