ผู้บริหาร

นางธนพรรณ แก้วจันดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานทั่วไป
การดำเนินงานธุรการ
การพัฒนาระบบ
การประสานงาน
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการอาคารสถานที่
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
การรับนักเรียน
การอำนวยการประสานงานการจัดการศึกษา
การส่งเสริมกิจการนักเรียน
การประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2013
ปรับปรุง 06/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 86266
Page Views 126749
ลิ้งค์น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง